Vytvářím pestrobarevný minimalistický design. Navrhuji pro tisk i digitální média – specializuji se na loga, firemní vizuální styl, katalogy, weby a knihy.

Mám smysl pro detail a s klienty komunikuji na osobní úrovni. Nejsem bohém ani umělec. Grafický design vnímám jako řemeslo s invencí, nikoliv jako umělecký obor. Vystudoval jsem marketing na VŠE a možná proto vidím design stejně jako klient, tedy jako investici, která se musí vrátit. 

Když je zakázka větší, než zvládnu sám, spolupracuji s dalšími odborníky na volné noze – nemusejí to být jen grafici; vyzkoušenou mám spolupráci s fotografy, ilustrátory, programátory i architekty. Když je potřeba, pracuji i na místě u klienta.

I create a multi-coloured minimalistic design. I design for print and digital media, specialising in logos, corporate design, catalogues, web pages and books.

I have a sense for detail and communicate with the clients on a personal level. I am neither a bohemian nor an artist. I see graphic design as a trade using ingenuity, not as an art form. I studied marketing at the University of Economics in Prague and that is why I see design through the same eyes as the client, i.e. as an investment that has to see a return. 

If the order is too large for me to handle by myself, I work together with other freelance professionals, and not necessarily just graphic designers. I have also cooperated with photographers, illustrators, programmers and architects. If required, I work on site at the client.

Proč si mě vybrat?

 • komplexní přístup (designuji pro papír i digitální média)
 • dobrý poměr cena / výkon / kvalita / rychlost

 • dodržuji dohodnuté termíny

 • osobní přístup 

 • mnohaleté zkušenosti (v oboru podnikám od roku 1993)

 • svou práci mám rád, není to pro mě nudná rutina

 • ekonomicky jsem solitér, ale rád pracuji v týmu

 • grafický design vnímám jako službu, či řemeslo s invencí, ne jako umělecký obor  

 • jsem si vědom toho, že investice do designu se klientovi musí vrátit stejně, jako jakákoliv jiná investice

 • rád se vzdělávám

 • mám širší záběr než je vizuální pohled grafika, vystudoval jsem marketing na VŠE

 • používám legální software a kvalitní hardware

 • data pravidelně automatizovaně zálohuji

 • nepodmiňuji odebrání grafiky zprostředkováním jiných služeb (např. neskrývám cenu grafických prací do ceny tisku)

 • do práce a na jednání rád jezdím na kole

 • mluvím česky a anglicky

 • ctím etické podnikání, jsem jedním ze zakládajících členů Unie grafického designu

Why choose me?

 • A comprehensive approach (I design for both print and digital media)

 • A good price/performance/quality/speed ratio

 • I meet the agreed deadlines

 • A personal approach

 • Many years of experience (I have been working in the field since 1993)

 • I enjoy my work, it is not a boring routine for me

 • Economically I am a loner, but I like working in a team

 • I see graphic design as a service or a trade using ingenuity, not as an art form

 • I am aware that a client has to see a return on the investment into design, just as with any other investment

 • I like to learn

 • I have a wider scope than the visual perspective of a graphic designer, I studied marketing at the University of Economics in Prague

 • I use legal software and high-quality hardware

 • I automatically back up my data regularly

 • I do not condition the acceptance of a graphic design assignment on the mediation of other services (e.g. I do not hide graphic design prices into the printing prices)

 • I like to ride to work and to meetings on my bike

 • I speak Czech and English

 • I respect business ethics, I am one of the founding members of the Czech Union of Graphic Design

Dovednosti Skills

Adobe InDesign    *****
Adobe Photoshop    *****
Adobe Illustrator    ****
Adobe Acrobat (PDF)    ****
MS Office (Word & PowerPoint)   ****
Adobe Dreamveawer    ***
WordPress    ***
HTML & CSS    **

Ocenění Awards

1. cena 1st prize

Knižní edice Což takhle dát siNejlepší kuchařská série v soutěži Gourmand World Cookbook Awards 2007

Book edition of Což takhle dát si (How about some…)Best Cookbook Series in the 2007 Gourmand World Cookbook Awards

2. cena + 3. cena 2nd + 3rd prize

Nástěnný kalendář Ossa Longum, Ossa Breve: Hvězda 3D reklamy – 2. místo v kategorii Reklamní kalendář či diář + Kalendář roku 2009 – 3. místo v kategorii za nejlepší design

Wall calendar Ossa Longum, Ossa Breve: Hvězda 3D reklamy (Star of 3D Advertising) — 2nd prize in Advertising Calendar or Diary category + 2009 Calendar of the Year – 3rd place in the category for the best design

3. cena 3rd prize

Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje: 3. cena v soutěži Slovník roku 2011 + Cena poroty za překladový slovník

Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje (English-Czech and Czech-English Dictionary of the Environment and Sustainable Development): 3rd prize in 2011 Dictionary of the Year + Jury’s Award for a translation dictionary

Proč si mě nevybrat?

 • hledáte levné služby a cena je vaše hlavní priorita

 • na komerčních zakázkách nepracuji zadarmo – za grafické návrhy požaduji skicovné

 • neúčastním se výběrových řízení bez skicovného

 • u nových zákazníků požaduji zadání první zakázky osobně – rád za Vámi přijedu, abych poznal Vaše prostředí

 • nerad nesmyslně předělávám věci dokola, po 5. zbytečné korektuře vám doporučím konkurenci

 • nerad telefonuji, raději komunikuji e-mailem

 • nemáte rád/a psy

Why not choose me?

 • You are looking for cheap services and price is your main priority

 • I do not work for free on commercial orders—I ask for sketch fees for my graphic designs

 • I do not participate in design competitions without a sketch fee

 • For new customers I require the first order to be made in person—I would be happy to come to you in order to get to know your environment

 • I do not like needlessly redoing things over and over, after the 5th unnecessary correction I will recommend you to the competition

 • I do not like calling on the phone, I prefer communicating by email

 • You do not like dogs