Dvojjazyčné logo

Jakkoliv to může znít jako nesmysl, v některých případech může být šikovné mít logo současně dvojjazyčné. Například u vstupu na budově, kde by jinak musely být loga dvě. Ale ne vždy dává dvojjazyčnost loga smysl a tak samozřejmě i v případě ÚČL existují i jednojazyčné verze.

Spolupráce s Ústavem pročeskou literaturu AV začala v roce 2017 poptávkou nového webu. Při podrobnějším prozkoumání potřeb klienta se ukázalo, že bude nutné začít od základů. Pro ÚČL jsem v poklidném tempu v průběhu několika let navrhl logo, vizitky, razítka, výroční zprávy, šablony pro MS Word + PowerPoint. Dostalo se také na poměrně rozsáhlý web s e-shopem, o který od začátku šlo.

… a protože nám to společně s lidmi z ÚČL klape, nezůstalo u jednoho webu ani loga. Vytvořil jsem i další odvozené produktové bilingvní logo a návrh webu pro Českou literární bibliografii.

Vyhledávač postavený na jádru VuFind, který jsem navrhnul v roce 2022 je stále ve fázi implementace návrhu a tak jej můžete zatím vidět jen v mém portfoliu na jednom otisku obrazovky.

„Spolupráce s panem Tippmanem fungovala vždy bez problémů a k naší plné spokojenosti. Nebylo myslím jednoduché vytvořit vizuální identitu tak exotické instituci, jakou je Ústav pro českou literaturu AV ČR a zároveň vytvořit dvě provázaná loga pro ústav jako celek i Českou literární bibliografii jako jeho součást. Vizuální styl ÚČL vnímám jako výrazný a jednoduše zapamatovatelný, ale přitom decentní
a nikterak plakátový. Loga založená na písmenech i vzdušné fonty výborně vystihují zaměření našeho ústavu a nový vizuál bývá opakovaně oceňován i kolegy z jiných pracovišť.“

Mgr. Vojtěch Malínek, Ph.D.
vedoucí Střediska literárněvědných informací
a koordinátor výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie
ucl.cas.cz