Karel Kruis

knižní design a sazba book design and typesetting

Monografie fotografického díla Karla Kruise, kterou napsal MgA. Miroslav Kotěšovec, je přesně ta zakázka, na kterou rád vzpomínám. Společně s autorem textů jsme strávili mnoho hodin výběrem fotografického materiálu, což se ve výsledku promítlo do pojetí celého díla. Knihu vydalo nakladatelství Libri

The monograph of the photographic works of Karel Kruis, which was written by Miroslav Kotěšovec, is precisely the type of assignment I look back on fondly. The author and I spent a lot of hours choosing the photographic material, which was ultimately reflected in the concept of the entire work. The book was published by the Libri publishing company.