Logrid

logotyp a vizuální styl, hlavičkové papíry, vizitky, šablony MS Office (Word, PowerPoint, XLS), web

logotype & visual style, stationery, business cards, MS Office templates (Word, PowerPoint, XLS), web

Společnost Logrid nabízí strategické, projektové, legislativní, finanční a právní poradenství v oblasti životního prostředí. Zadání klienta obsahovalo potřebu česko / anglicko / vietnamské verze pro většinu materiálů, proto bylo nutné najít a implementovat písmo, které obsahuje nejen latinku s potřebnou diakritikou, ale i vietnamské znaky.  

Logrid offers strategic, project, legislative, financial and legal consultation in the area of the environment. The client’s assignment contained the need for a Czech/English/Vietnamese version for most of the materials, so it was necessary to find and implement a font that not only contained Latin with the required diacritics, but also Vietnamese symbols.