Pizza do krabice

logo a firemní styl, jídelní lístky, signmaking, navigační systém, web design, polepy aut, atd.

logo, visual style, corporate design, menu, signs, navigation, webdesign, car design, etc.

Pizza do krabice je malý řetězec fastfood provozoven s pizzou, těstovinami a saláty. Klientem jsem byl přizván ke spolupráci, když měl již plně zaběhlé dvě pobočky a zjistil, že se logo ani další materiály nelíbí... Dostal jsem díky tomu prostor redesignovat vše od loga, přes veškeré marketingové materiály. Generický název společnosti jsem promítnul do loga – krabice na pizzu se tedy stává logem samotným a z obecného názvu se tím stává jednoznačná obchodní značka. V logu jsem záměrně ponechal poměrně velkou volnou plochu, kterou využívám zejména pro navigaci k provozovnám – do loga umisťuji kromě šipek například i údaje o vzdálenosti nebo další doplňkové informace. Při redesignu jsem spolupracoval i na architektonických řešeních nových provozoven. Do provozoven se tak promítly prvky a barvy používané v marketingových materiálech, díky čemuž působí vizuální styl značky homogenně a promyšleně. V současné době je poboček 5 a připravuje se další.

Pizza do krabice (Pizza in box) is a small chain of fast food restaurants serving pizza, pasta and salads. I was invited to cooperate by the client when they already had two fully operational branches and they discovered that they did not like the logo or any of the other materials... Thanks to this I had room to redesign everything from the logo to all the marketing materials. I used the generic name of the company in the logo—thus a pizza box became the logo itself and the general name became a clear trademark. I left a relatively large empty space in the logo on purpose and I use it primarily for navigation to the restaurants—in addition to arrows, I also placed information about distances or other additional information right in the logo. During the redesign I cooperated on the architectural design of the new restaurants. Thus the elements and colours used in the marketing materials were also projected in the restaurants, thanks to which the visual style gives a homogenous and premeditated impression. There are currently five branches and more are in the works.

[unex_ce_button id="content_1c1jk0p19" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 30px 15px 30px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="https://www.pizzadokrabice.cz/" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]NAVŠTÍVIT WEB VISIT THE WEBSITE[/ce_button]