Sananim

výroční zprávy annual reports

Sananim je nezisková organizace, která od roku 1990 pomáhá drogově závislým s odvykáním a resocializací. Jejich výroční zprávy vytvářím od roku 2007. Kromě grafického zpracování je mou důležitou rolí i každoroční výběr ilustrátora, který brožuru doprovodí obrazem. Jsem rád, že mohu poděkovat za spolupráci následujícím výtvarníkům – 2007: Petr Martinovský, 2008 (ilustroval jsem já), 2009: Michaela Ošťádalová, 2010: Markéta Křečková, 2011: Tomáš Vrana, 2012: Vladimír Chalupa, 2013: Jan Blažíček. 

Sananim is a non-profit organisation that has been helping drug addicts to overcome their addiction and with rehabilitation since 1990. I have been making their annual reports since 2007. In addition to the graphic design, I also have the important role of choosing an illustrator every year to provide pictures for the brochure. I am pleased to be able to thank the following artists for their cooperation—2007: Petr Martinovský, 2008 (I illustrated the report), 2009: Michaela Ošťádalová, 2010: Markéta Křečková, 2011: Tomáš Vrana, 2012: Vladimír Chalupa, 2013: Jan Blažíček.