Anglicko-český a česko-anglický slovník životního prostředí a udržitelného rozvoje

knižní design a sazba book design and typesetting

Podklady pro tento slovník jsem dostal v Microsoft Excelu. Jednotlivé části každého hesla byly ve sloupcích vedle sebe a bylo potřeba je importovat tak, aby byly informace vizuálně oddělené a odpovídaly moderní slovníkové sazbě. Vysázet téměř 800 stran s desetiticíci slovníkových hesel byla výzva. 

I received the data for this dictionary in a Microsoft Excel spreadsheet. The individual parts of each of the terms were in columns next to each other and it was necessary to import them so that the information was visually detached and corresponded to a modern dictionary composition. Typesetting almost 800 pages with tens of thousands of dictionary terms was a challenge.