SpeedPress+

logo a firemní styl, katalogy, web design, orientační systém, polepy aut, atd. 

logotype, visual style, catalogue, webdesign, navigation system, car branding, etc.

SpeedPress+ je jedním z mých nejvěrnějších zákazníků. Dlouhá léta spolupracujeme při designu a předtiskové přípravě tištěného katalogu produktů, který v současné době obsahuje přes 5500 obrázků na téměř 400 stranách. V roce 2013 jsem dostal příležitost redesignovat i celý vizuální styl společnosti a poměrně rozsáhlé webové stránky. Díky tomu používají web i tištěný katalog shodné vizuální prvky, které usnadňují uživatelům orientaci v široké nabídce produktů. 

SpeedPress+ is one of my most loyal customers. For many long years we have been working together on the design and pre-press preparation of the printed catalogue of products, which currently contains more than 5500 pictures on almost 400 pages. In 2013 I got the opportunity to redesign the company’s entire visual style and its relatively extensive web pages. Thanks to this the web pages and the printed catalogue use identical visual elements, which makes it easier for users to find their bearings in the wide assortment of products.

[unex_ce_button id="content_q9ixlzgti" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="1px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 30px 15px 30px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="1px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="../../wp-content/uploads/SP14_katalog_v5_200dpi.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]ZOBRAZIT KATALOG V PDF VIEW THE CATALOGUE IN PDF[/ce_button]