Tempest

logo a odvozená produktová loga logotype & brand system

Jednou z prací, na kterých jsem se podílel při svém působení ve společnosti Say Media, bylo logo a odvozená produktová loga pro publikační platformu Tempest (česky: bouře, smršť, vichřice, vřava či poprask). Název skvěle vystihuje podstatu produktu – jedná se o publikační platformu pro sofistikované blogy. Význam jsme podpořili i grafickým zpracováním. Na značce jsem spolupracoval s designéry Alexem ScheifleremMirou Kim. Vzhledem k tomu, že bylo kromě hlavní značky potřeba vybudovat i subznačky, kterých bylo 8, zvolili jsme jako základní tvar oktagon. 

One of the assignments that I contributed to while I was working in Say Media was the logo and related product logos for the Tempest publication platform. The name fits the essence of the product perfectly—it is a publication platform for sophisticated blogs. We also supported the meaning with the graphic design. I worked with the designers Alex Scheifler and Mira Kim on the logo. Seeing that it was also necessary to establish 8 sub-logos in addition to the main logo, we chose the octagon as the basic shape.