TOP 09

logo a vizuální styl, stručný grafický manuál, úvodní reklamní kampaň

logotype & visual style, design manual, advertising campaigne

TOP 09 je jednoznačně moje v Čechách nejznámější a nejviditelnější značka. Vznikala velmi živelně a na její tvorbu bylo velmi málo času. Díky tomu její grafická kvalita odpovídá kvalitou většině rozhodnutí naší novodobé politiky. Přesto, že vše vznikalo za běhu, jsem rád, že se mi podařilo navrhnout značku, která je i po mnoha letech stále funkční. 

TOP 09 is definitely my most well-known and most visible logo in the Czech Republic. Its origin was very spontaneous and there was very little time for its creation. Thanks to this its graphic quality corresponds to the quality of most of the decisions of our modern politicians. Even though everything was made at a running pace, I am glad that I was able to design a logo that is still being used after all these years. 

[unex_ce_button id="content_068blc2mp" button_text_color="#000000" button_font="semibold" button_font_size="15px" button_width="auto" button_alignment="center" button_text_spacing="0px" button_bg_color="#ffffff" button_padding="15px 30px 15px 30px" button_border_width="1px" button_border_color="#000000" button_border_radius="3px" button_text_hover_color="#ffffff" button_text_spacing_hover="0px" button_bg_hover_color="#000000" button_border_hover_color="#000000" button_link="../../wp-content/uploads/TOP09_strucny-graficky-manual_booklet-CD_120x120_v1-0.pdf" button_link_type="url" button_link_target="_blank" has_container="1" in_column=""]ZOBRAZIT MANUÁL V PDF VIEW THE MANUAL IN PDF[/ce_button]