Zelená úsporám

logotyp, klíčový vizuál, letáky, brožury, výstavní stánky, samolepky, ad.

logotyp, klíčový vizuál, letáky, brožury, výstavní stánky, samolepky, ad.

Se státními zakázkami jsem neměl mnoho zkušeností a tak navrhnout design začínajícího dotačního programu byla opravdová výzva. Zadavatelem byla požadována jednoduchost řešení a rychlá implementace. O rozsáhlosti zakázky svědčí to, že jsem na ní pracoval v roli art directora a designéra denně téměř dva roky a musel jsem kvůli množství zpracovávaných materiálů koordinovat práci dalších designérů. Nejvíce mi s touto zakázkou pomohl grafik a fotograf Lexa Hudeček.  

I did not have a lot of experience with assignments for the state, so proposing the design for a startup subsidy programme was a true challenge. The client asked for a simple design and fast implementation. The fact that I worked on the assignment in the role of the art director and designer daily for almost two years is testimony to the vast size of the order. I also had to coordinate the work of other designers due to the amount of the materials that needed to be processed. Graphic designer and photographer Alexandr Hudeček helped me the most with this assignment.