Pro studio m4 architekti jsem připravil vše, co firma o cca 15 lidech potřebuje — jádrem je logodefinice základních stavebních kamenů vizuálního stylu (barvy a písma). Z konkrétních aplikací jsem pak realizoval webové stránky, vizitkytrička pro zaměstnance.

Architektura a grafický design jsou si v lecčem podobné. Obojí jsou to kreativní řemesla s nutnou dávkou invence. Jediný zásadní rozdíl je v míře odpovědnosti. Profese architekta je mnohem zodpovědnější, protože špatně odvedená práce může stát v extrémním případě lidské životy. Jako grafici to máme v tomto ohledu jednodušší. Jenže o to větší výzva je pracovat pro architekty.

Inspirací při tvorbě loga m4 mi byla příhradová konstrukce, ze které je logo poskládané – podobně, jako se skládá dům z cihel. Při zmenšení pak tento stavební princip mizí a logo se stává opticky jedním vizuálním celkem. 

„I když si mnoho architektů myslí, že zvládnou i grafiku, opak je pravdou. Po dlouhých letech, kdy jsme zkoušeli si něco jako logo vytvořit sami, jsme oslovili profesionála a výsledek se dostavil – jím vytvořené logo skvěle vyjadřuje to, co děláme a přijali jsme ho za vlastní. Zvláště zmenšenina loga se stala značkou, kterou s oblibou a často používáme namísto verbálního názvu našeho ateliéru.“

Miroslav Holubec
architekt
m4 architekti