Jan TIPPMAN
Grafický designér žijící v Praze.
Visual designer living in
Prague, Czech Republic.