Nesourodá cílová skupina

Navrhnout vizuální styl pro školku je úkol těžší, než by se mohlo zdát. Uspět u dětského publika je obecně těžké – děti jsou v roli soudce často nelítostné a nekompromisní. Navíc v případě mateřské školy není jednoznačné, na koho design cílit – na děti nebo na jejich rodiče? Je logické, že důležitější roli při výběru školky hrají rodiče. Cílit vzhled jen na ně bych ale považoval za obrovskou chybu, protože děti se s vizuálním stylem potkávají ve školce denně.

Rozhodl jsem se vydat cestou maskotů zajíce a ježka. Výběr těchto zvířátek nebyl náhodný – převzal jsem je z názvů tříd – ve školce totiž v přízemí budovy žijí Ježci a v prvním patře hopkají Zajíci. Zároveň jsem upozadil typografii, protože předškoláci neumí číst.

Stylizaci jsem zvolil minimalistickou a hledal jsem kompromis mezi vkusem dětí a rodičů. Nechtěl jsem se vizuálem podbízet ani jedné skupině. Když se soustředíte na malé děti, vede to často k volbě řešení hýřícího všemi barvami, protože děti mají barvičky rády. A kdybych se naopak soustředil na rodiče, je téměř jisté, že by vizuál byl obtížně akceptovatelný dětmi. Najít styl, který vezmou za své děti i rodiče, to je pořádná výzva. Jsem rád, že jsem to trefil a vizuální styl se osvědčil – používán je s úspěchem od roku 2013 a doufám, že se ještě po dlouhou dobu používat bude. 

Zatímco vizuální styl může přežít i dlouhé dekády téměř beze změn, web je třeba upravovat častěji. Ten, který jsem vytvořil v roce 2013, bylo nutné v roce 2021 nahradit modernějším, protože za ta léta se změnilo mnoho – zejména to, že většina návštěvníků dnes na web přistupuje z mobilu a nikoliv z počítače, čemuž bylo potřeba vzhled přizpůsobit.

„Pan Tippman nám stvořil webové stránky – na jedno kliknutí a jste v nebi taky (jako my).
Pěkný design, se vkládáním informací žádná dřina, na webové stránky se ráda podívá i celá rodina. Děkujeme moc za skvělou spolupráci a zejména za to, že jste vystihl styl výzdoby školky a webem jste jej podpořil.“

Marcela Brabcová
ředitelka
MŠ Charlese De Gaulla