1. 6. 2002 - No Comments!

000333

Titulek tohoto článku není tiskařský šotek. Přinášíme vám rozhovor s člověkem, který si říká 000333. Do tohoto Fontu byl vybrán, protože má velmi blízko k domečkům a realitám. Jeho hlavní doménou je totiž architektura. Z ukázek je však patrné, že grafický design je také jeho silnou stránkou. Nulatrojka je také autorem futuristické obálky tohoto realitního Fontu.

000333 (Font 63, 3/2002).PDF

Published by: Jan Tippman in Časopis Font

Leave a Reply