Krok za krokem – Reprostudio.cz

Tentokrát vám krok za krokem ukážeme, jak jednoduché je vytvořit v ImageReady 3.0 ovládací lištu pro web. Zásadní výhodou ImageReady oproti Photoshopu je možnost vytvářet Rollover efekty. Tyto efekty se v internetovém prohlížeči projeví jako animované prvky...

Adobe Photoshop 6.0 CE

Čas plyne, voda teče, děti rostou, atomy kmitají, mozkové závity šroubují, monitory zobrazují, jedničky a nuly se střídají a Photoshop je zase o krok dál. Photoshop 6.0 (Font 54, 6/2000).PDF

Snímače CCD

Tímto článkem volně navazujeme na článek o principech digitální fotografie z minulého Fontu. Pojednáme v něm o technických detailech nezbytných k proniknutí do nitra digitální fotografie. Spoluautorem článku je fyzik Milič Jiráček. Snímače CCD...

Principy digitální fotografie

Tento článek není recenzí na konkrétní digitální fotoaparát, ale snaží se nahlédnout na digitální fotografii jako na nový průmyslový standard. Použité fotoaparáty samozřejmě nezůstanou utajeny, ale konkrétní modely zde nebudou až tolik důležité jako jejich příslušnost...

Adobe FrameMaker 6.0

Možná jste ani nezaregistrovali, že firma Adobe má ještě jinou zlomovou aplikaci než jsou PageMaker a InDesign. Ano, je tomu tak. Dokonce se jedná již o šestou verzi programu a ve stáji Adobe je o mnoho déle než InDesign. V čem je tedy...