Web design 7 – písmo

V tomto dílu našeho seriálu se zaměříme na používání písem na internetu. Prestože se bude jednat spíše o „akademické cvičení“, považuji ho za důležité zejména vzhledem k budoucímu vývoji on-line typografie. Web design 7 – písmo (Font 61,...