000333

Titulek tohoto článku není tiskařský šotek. Přinášíme vám rozhovor s člověkem, který si říká 000333. Do tohoto Fontu byl vybrán, protože má velmi blízko k domečkům a realitám. Jeho hlavní doménou je totiž architektura. Z ukázek je však patrné, že...

Krok za krokem – architektonická vizualizace

Doba přitvrdila. Realitní kanceláře a architektonické ateliery jsou nuceny prezentovat svoje produkty čím dál realističtěji. Studené rendery z 3D programu již nedostačují. Tento Krok za krokem přináší několik pohledů na studii domu od studentky pražské...

Dvě sedmičky pro lidičky

Nové verze Photoshopu a ImageReady by asi neměly nikomu uniknout. Tentokrát se vývojáři poměrne hodně soustředili na klasické publikování a publikování pro více médií (tisk, web, CD-ROM). Neupřednostňovali pouze vývoj webových funkcí, jako tomu bylo...

Web design 9 – akce

V tomto dílu našeho seriálu společně poodhalíme široké téma akcí, které výrazně rozšiřují možnosti GoLivu. Protože popis všech dostupných akcí by se nevešel ani do celého Fontu, natož na tuto dvoustranu, bude nutné další samostudium. Web design 9 – akce (Font 63,...

Úvodník o realitních kancelářích

Prodává-li realitní kancelář byt nebo dům, označí jej nápisem „Na prodej“, inzeruje v médiích lokalitu, velikost užitné plochy i vybavení, absolvuje se zájemci prohlídky objektu a všemožně se tak stará o svou provizi… Proč ale o tom...